Emvico valt av KTH- studenter

Emvico valt av KTH- studenter

Inom kursen MVK 18/19 – Mjukvarukonstruktion – lär sig KTH´s dataloger bland annat genom att driva ett projekt. Projektförslagen kommer primärt från industrin och inför vårens kurs skickade Emvico in ett projektförslag.

Emvico är mycket glada att ha blivit valt av en grupp om åtta studenter och tillsammans förbereds nu vårens spännande utvecklingsprojekt, som ligger mycket väl i linje med Emvicos innovationsresa.

Close Menu